Inboeken facturen en verwerken

(AntaObject) There is no value entered in mandatory field 'G-rekening' (AcGa)
Deze foutmelding krijg je zodra je een boeking hebt gestuurd naar AFAS. Met deze foutmelding geeft AFAS aan dat het IBAN nummer wat op de relatie is ingevuld geen G-rekening is...
Wo, 28 Jul, 2021 at 11:55 AM
Unexpected backend error
Deze foutmelding krijg je te zien op de crediteur of debiteur. Bij het verzenden van de relatie geeft AFAS deze melding terug. Dit wordt veroorzaakt doordat er in AFAS bij het ...
Wo, 28 Jul, 2021 at 11:55 AM
Betalingskenmerk is niet toegestaan in de koptekst
Als je na het boeken deze foutmelding terugkrijgt "Betalingskenmerk is niet toegestaan in de koptekst" dan komt dat omdat er in de dagboekinstellingen in Twinfield wa...
Wo, 28 Jul, 2021 at 11:58 AM
Incorrecte XML - de code is niet ingevuld
De foutmelding 'Incorrecte XML - de code is niet ingevuld' krijgen we vanuit Twinfield zodra je een factuur hebt geprobeerd te boeken. Deze foutmelding houdt in dat e...
Wo, 28 Jul, 2021 at 12:00 PM
De grootboekrekening voor de gekozen btw-code is onbekend
De melding 'De grootboekrekening voor de gekozen btw-code is onbekend.' wordt veroorzaakt doordat de BTW code niet succesvol is weggeschreven of de verkeerde BTW code...
Wo, 28 Jul, 2021 at 12:54 PM
[GLTransactions] De crediteurenrekening van deze relatie is niet gelijk aan de rekening van het gebruikte inkoopdagboek
Als je tijdens het boeken deze foutmelding tegenkomt: Onderwerp [GLTransactions] De crediteurenrekening van deze relatie is niet gelijk aan de rekening van het gebruikte inkoop...
Wo, 28 Jul, 2021 at 12:55 PM
General message: Negatieve bedragen niet toegestaan
Deze melding komt vanuit Afas en je krijgt deze melding bij het boeken van een factuur. De melding krijg je omdat het veld Negatief bedrag toegestaan in de instellingen van de ...
Wo, 28 Jul, 2021 at 12:57 PM
Dimensie 1 moet altijd worden ingevuld
Mogelijke oorzaak: Er is geen BTW-code ingevuld, maar wel een btw-bedrag. Als je op het veld tussen de velden in de kolommen 'Bedrag' en 'BTW' kli...
Wo, 28 Jul, 2021 at 1:01 PM
De opgegeven BTW is niet geldig
De oorzaak voor de foutmelding 'De opgegeven BTW is niet geldig' kan liggen in de combinatie grootboekrekening en btw code. Aangezien we deze foutmelding terugkrijgen...
Ma, 29 Nov, 2021 at 7:18 AM
Verzenden knop in boekingsscherm doet niks
Het kan voorkomen dat er niets gebeurd als op de knop verzenden wordt gedrukt. De factuur blijft staan en er verschijnt geen foutmelding.  Waarschijnlijk wordt dit dan veroorz...
Wo, 23 Feb, 2022 at 2:16 PM