Inboeken facturen en verwerken

De Twinfield-instellingen om een document op te vragen zijn niet correct
Het kan voorkomen dat bij het opvragen van de factuur in Twinfield de melding verschijnt 'De Twinfield instellingen om een document op te vragen zijn niet correct'. ...
Vr, 22 Mei, 2020 at 2:38 PM
Dimensie 1 moet altijd worden ingevuld
Mogelijke oorzaak: Er is geen BTW-code ingevuld, maar wel een btw-bedrag. Als je op het veld tussen de velden in de kolommen 'Bedrag' en 'BTW' kli...
Wo, 14 Jul, 2021 at 10:32 AM
There is no value entered in mandatory field 'Dagboek'
Mogelijk staat er geen dagboekcode ingevuld in het beheer van DizzyData bij deze administratie, of wordt er gebruikgemaakt van een onjuiste code. Vul deze aan en sla de wijzigin...
Wo, 11 Dec, 2019 at 4:29 PM
Niet alle BTW-codes worden opgehaald, hoe kan dit?
Na het synchroniseren kan het zijn dat DizzyData nog niet alle BTW-codes toont. Dit kan om verschillende redenen zijn. Ten eerste is het zo dat DizzyData alleen exclusief-codes...
Wo, 11 Dec, 2019 at 4:37 PM
U hebt geen toegang tot dimensietype Crediteuren (CRD)
Als je deze foutmelding krijgt, dan heeft dit te maken met de rechten van de gebruiker waarmee gekoppeld is. Deze heeft geen rechten op dimensietype crediteuren. Wij adviseren ...
Wo, 11 Dec, 2019 at 4:46 PM
Er mag slechts één afletterbare dimensie voorkomen in een rekeningcode
Deze foutmelding komt vanuit Twinfield. Als je deze foutmelding krijgt, dan komt dat door de instellingen met betrekking tot de grootboekkoppelingen op de balans- of winst &...
Do, 23 Jul, 2020 at 3:56 PM
Het factuurnummer kan alleen numerieke waarden bevatten
Deze melding komt uit het boekhoudpakket. Dit is een beperking van het boekhoudpakket, niet van DizzyData. Als deze foutmelding verschijnt, dan is het gebruik van numerieke waa...
Wo, 11 Dec, 2019 at 4:40 PM
Account Ongeldig: Grootboekrekening - Te betalen
Als deze foutmelding verschijnt dan komt dat omdat de verzamelrekening niet overeenkomt met wat er in het Beheer is ingevuld. Wij adviseren om in het beheer bij de administratie...
Wo, 11 Dec, 2019 at 4:40 PM
(AntaObject) The foreignkey does not exist in the database. FieldId=Dagboek, ForeignkeyId=KnJou
In de administratie-instellingen van DizzyData staan waarschijnlijk verkeerde dagboekcodes ingesteld. Wij adviseren om te controleren of deze kloppen en of deze dagboekcodes o...
Wo, 11 Dec, 2019 at 4:41 PM
Onderwerp [GLTransactions] Verplicht: Relatie Niet gevonden:Relatie () - Grootboekrekening: Inkoop
Als deze melding verschijnt dan betekent het dat de verzamelrekening en/of grootboekrekening niet is ingevuld op de relatie. Om deze gegevens in te vullen klik je op het potloo...
Wo, 11 Dec, 2019 at 4:42 PM