Onderstaande bugs zijn opgelost:

  • De map "Overige" onder “te verwerken” in het werkoverzicht kon niet geopend worden. Dit is opgelost.
  • Het was niet mogelijk facturen uit het archief te verwijderen. Dit is opgelost.
  • Dagboekcodes konden niet gewijzigd worden in het beheer. Dit is opgelost.
  • Word en excel facturen werden niet goed  ingelezen. Dit is opgelost.
  • Vanuit het autorisatie scherm konden documenten niet naar het archief worden doorgezet. Dit is opgelost.
  • Dashboard vertoonde onjuiste tellingen vanwege autorisaties. Dit is opgelost.
  • Dashboard vertoonde onjuiste tellingen vanwege 'vastgelopen' bestanden uit 2014. Dit is opgelost.
  • Dashboard gaf ten onrechte tellingen weer voor autorisatie gebruikers. Dit is opgelost.
  • UBL-output werkte niet. Dit is opgelost.
  • Get-invoices failed: Deze foutmelding werd getoond als bestanden, bij verkoopfacturen, niet verwerkt konden worden. Dit is opgelost.