In week 7 zijn, na een succesvolle test, de ibancheck, de nieuwe drag and drop functie en het nieuwe boekingsscherm overzicht live gegaan. Daarnaast zijn de volgende bugs  verholpen. 


  • Bugfix: In de ontvangstbevestiging werd de klantnaam niet goed weergegeven. Dit is opgelost.
  • Bugfix: Bij klanten die gebruik maken van de functie ‘sorteerscherm overslaan’ kwam het voor dat de datum niet herkend werd, maar de factuur toch werd doorgezet naar het boekingsscherm met een onjuiste datum. Dit is opgelost.
  • Bugfix: Gegevens m.b.t. relaties werden niet goed opgeslagen in de cache, waardoor bij het creëren van de boeking problemen ontstonden. Dit is opgelost. 
  • Bugfix: Bestanden werden niet opgehaald, doordat zij niet door de controle kwamen. Dit had te maken met hoofdlettergevoeligheid. Dit is opgelost.
  • Bugfix: GIF-bestanden worden weergegeven in de ontvangstbevestiging. Dit is opgelost.  
  • Bugfix: Facturen bleven hangen in de herkenning en er werd een foutief aantal acties getoond. Dit is opgelost. 
  • Bugfix: Betalingscondities werden niet toegepast op dagboeken voor Unit4. Dit is opgelost.
  • Bugfix: Wanneer de API voor documentherkenning geen lettertype kon herkennen werd het lettertype “WingDings” als standaard lettertype meegegeven. Dit hebben we voor nu opgelost door een zwarte achtergrond met witte tekst in het lettertype Times New Roman mee te geven. We werken op dit moment aan een blijvende oplossing. Als tussenoplossing kan je de documenten opslaan als PDF. Op die manier wordt het lettertype en het format wel precies overgenomen.