Deze foutmelding krijg je te zien op de crediteur of debiteur. Bij het verzenden van de relatie geeft AFAS deze melding terug. Dit wordt veroorzaakt doordat er in AFAS bij het bankrekeningnummer alleen het 10-cijferige nummer staat, dus zonder de NL12ABNA bijvoorbeeld.


De foutmelding is op te lossen door in AFAS de foutieve bankrekeningnummer te verwijderen. Je verwijdert deze op twee plekken. Allereerst ga je naar Crediteuren of Debiteuren en zoek je op de crediteur/debiteur waarbij je de foutmelding vindt. Dan ga je naar het tabblad Betaling en achter de bankrekening druk je op Wissen. Druk daarna op OK. Het scherm zal automatisch sluiten. Open daarom opnieuw de crediteur/debiteur en ga naar het tabblad Bankrekening. Daar verwijder je de bankrekening door te klikken op Verwijderen en druk je op OK


Daarna kun je in DizzyData de crediteur/debiteur opnieuw verzenden.