Deze foutmelding komt vanuit Twinfield. Als je deze foutmelding krijgt, dan komt dat door de instellingen met betrekking tot de grootboekkoppelingen op de balans- of winst & verliesrekeningen. De koppeling moet op 'niet afletterbaar' staan. Wij adviseren om in Twinfield naar deze instellingen te kijken. 


Je kunt dit in Twinfield vinden via: Financiële professionals -> Dimensies -> Winst & verlies of Balans en open dan de desbetreffende grootboekrekening waarop je probeert te boeken. Ga dan naar Koppelingen en dan bij Afletterbaar moet deze op 'niet afletterbaar' staan. 


Zodra dit is aangepast kun je de boeking opnieuw verzenden naar Twinfield en zal het wel goed gaan.