Na het boeken van een factuur krijg je de volgende melding: Update not allowed (topic = 'Account')


Deze melding krijgen we terug vanuit Exact Online. Deze melding krijg je als er onvoldoende rechten zijn op de gebruiker. Controleer de rechten van de gebruiker waarmee de koppeling is gemaakt in DizzyData met Exact Online. Deze gebruiker vind je in het beheer van DizzyData bij Administraties. Dan onder het kopje 'Gekoppelde systemen' vind je de koppeling en zie je ook de gebruiker staan waarmee is gekoppeld.


Zodra je in Exact Online de rechten voor deze gebruiker hebt aangepast kun je de factuur opnieuw verzenden en zal het wel lukken om deze te boeken.