Een gebruiker (medewerker, klant of crediteur) stuurt e-mails met bijlagen naar een DizzyData e-mailadres, maar krijgt per e-mail bericht dat het betreffende e-mailadres/inbox niet bekend is. Dat kan twee oorzaken hebben:

  • De gebruiker heeft de documenten naar een verkeerd DizzyData e-mailadres gestuurd.
  • Of het deel vóór @dizzydata.nl komt niet overeen, omdat anders er geen ontvangstbevestiging gestuurd had kunnen worden.


De oplossing hiervoor is om het e-mailadres te controleren van de administratie in de stamgegevens. Dit kan bij 'Beheer' -> 'Administraties' en open dan de administratie waar het om gaat. Vlak onder de administratienaam en de klant staat het e-mailadres. Je kunt het e-mailadres ook vinden in het werkoverzicht.Tip: kopieer het adres uit de administratie-instellingen naar kladblok en plak een regel lager het adres uit de ontvangstbevestiging. Je ziet dan gemakkelijk als de twee niet identiek zijn.