Als een debiteur of crediteur nog niet bestaat, dan kan deze direct in DizzyData worden aangemaakt. Hiervoor klik je in het boekingsvoorstel op de knop achter het veld crediteur (of debiteur). Deze functie kan per gebruiker worden uitgeschakeld en de knop is dan ook niet beschikbaar. De nieuwe crediteur/debiteur krijgt het eerste vrije nummer toegekend, maar deze mag worden gewijzigd (mits deze wel binnen het eventueel ingestelde masker past). De op de factuur herkende gegevens worden voorgesteld om op te slaan bij deze nieuwe relatie. Als voor een reeds bestaande relatie op  wordt geklikt, dan worden de gegevens getoond die reeds bekend zijn. De in het geel getoonde gegevens zijn nog niet opgeslagen in de database en zijn als nieuwe gegevens herkend en/of opgehaald uit de database van de Kamer van Koophandel. Het venster voor het aanmaken en onderhouden van crediteuren kan afhankelijk van het boekhoudpakket kleine verschillen vertonen, maar is in grote lijnen gelijk aan zoals hier wordt beschreven.

 

 

  • Crediteurencode: De code van de crediteur wordt voorgesteld als de eerst beschikbare code (die binnen het eventueel ingestelde masker past). Deze mag worden overschreven met een eigen gekozen code. Binnen DizzyData mogen de codes van de relaties zowel uit cijfers als letters bestaan, of een combinatie hiervan. Let er echter wel op dat niet alle boekhoudprogramma's dit accepteren. Controleer dit eerst voordat je relaties aanmaakt met letters in de code. DizzyData stelt de eerst volgende beschikbare code voor bij het aanmaken van een nieuwe relatie. Dit kan echter alleen werken bij numerieke codes. Als je wilt werken met een code met zowel numerieke als alfanumerieke karakters, dan is het wel nodig een masker in te stellen in de administratie instellingen. Een masker zoals bijvoorbeeld C2[0-9][0-9][0-9] levert een crediteurencode op tussen C2000 en C2999. Andere nummers worden niet geaccepteerd als crediteurencode.

  • Bedrijfsnaam: De naam van de debiteur of crediteur.

  • Landcode: Hier vul je de landcode in behorende bij deze relatie. Het is wel belangrijk dat de juiste landcode wordt gekozen. De controle op de geldigheid van de IBAN is hier ook in verwerkt.

  • KvK nummer: Het KvK nummer van de relatie.

  • BTW nummer: Het BTW nummer van de relatie.

  • IBAN/Bankrekening: Het IBAN nummer van de relatie.

 

Als de gegevens van de debiteur of crediteur worden opgeslagen, dan worden deze direct naar het boekhoudpakket gestuurd.  

Rechten van de gebruiker op debiteur/crediteur instellingen 

Het is mogelijk gebruikers bepaalde rechten te ontnemen. Dit kan in het Beheer -> Gebruikers gedaan worden.

  • De gebruiker mag de betalingsgegevens wijzigen: Als dit uit staat, dan zijn de bankgegevens (IBAN bankrekeningnummer, betaaltype etc.) op een crediteur niet aan te passen.

  • Gebruiker mag geen relaties wijzigen of aanmaken: De gebruiker mag geen debiteuren of crediteuren wijzigen of aanmaken. Wel kunnen bij bestaande relaties de gegevens ingezien worden. De gebruiker kan bij boekingen enkel bestaande relaties kiezen.