Als in het werkoverzicht geklikt wordt op een van de opties bij de fiatteringen (Fiat 1 / Fiat 2 / Fiat 3), dan wordt het fiatteringsscherm geopend. Hier worden alleen de facturen getoond waarvoor je actie moet ondernemen in deze fase van de fiattering. Als je alleen in Fiat 2 actie moet ondernemen zul je de factuur dus niet zien bij Fiat 1. 

 

 

Op dit scherm heb je de mogelijkheid om de factuur goed te keuren, af te keuren of terug te plaatsen (met een opmerking) naar het boekingsscherm. Eventueel reeds toegevoegde opmerkingen worden hier ook getoond in het notitieveld. Je eigen opmerking is na het opslaan en goedkeuren ook zichtbaar voor de volgende fiatteur indien dit van toepassing is. Daarnaast is de notitie zichtbaar in het autorisatierapport en de optionele extra rapport pagina welke je kunt aanzetten in de instellingen van de administratie in het Beheer. Als er meerdere fiatteurs zijn die de factuur moeten fiatteren, of als het niet de eerste fiatteringsfase is, dan kan je bij de notities zien wie de factuur al hebben goedgekeurd en wanneer dit is geweest. Standaard is de vervaldatum van een factuur niet aan te passen, maar indien gewenst is dit wel aan te zetten in de instellingen van de gebruiker in het Beheer.

 

Met de functie 'Factuur toewijzen aan andere fiatteerder' heb je de mogelijkheid een andere fiatteringsgebruiker te kiezen om deze factuur (ook) te laten fiatteren.


Factuur Details

De factuur details kunnen worden open geklikt waarna de gemaakte boeking zichtbaar wordt

 

 

Grootboekrekening, Kostenplaats en Project aanpassen bij het fiatteren

Standaard zijn de gegevens van een boeking niet meer aan te passen nadat deze verwerkt is in de inkoop viewer. Er is echter een uitzondering bij het fiatteren waarbij de grootboekrekening, de kostenplaats en het project kan worden aangepast tijdens het fiatteren. Dit werkt echter alleen als de boeking pas na het fiatteren wordt verstuurd. Voor Twinfield en Exact Online moet dit apart worden aangezet in de administratie-instellingen in het Beheer. Deze optie moet voor zowel de administratie als voor de gebruiker worden aangezet in het Beheer.