Nadat een te fiatteren factuur is verwerkt in de viewer, dan verschijnt deze in het werkoverzicht van de gebruiker die de factuur moet goedkeuren. Het is mogelijk om 3 verschillende fiatteringsniveaus in te stellen. Afhankelijk van in welke fase een factuur zit wordt deze bij een van de Fiat-opties getoond. Als voor een factuur is ingesteld dat er 3 fiatteringsniveaus zijn, dan wordt de factuur in het werkoverzicht van de eerste fiatteur(s) getoond bij Fiat-1. Nadat deze de factuur heeft goedgekeurd gaat de factuur naar de volgende fiatteur en wordt daar in de kolom Fiat-2 getoond. Voor een 3e fiatteur geldt hier hetzelfde: als de 2e fiatteur de factuur heeft goedgekeurd, dan wordt deze bij de 3e fiatteur aangeboden en verschijnt de factuur bij deze persoon in de kolom Fiat-3.

 

 

Afhankelijk van het boekhoudpakket waarmee de administratie is gekoppeld kan de factuur al zijn doorgeboekt naar het boekhoudpakket en wordt daar geblokkeerd voor betaling. Bij Twinfield en Exact Online zal dit het geval zijn, voor de overige boekhoudpakketten wordt de factuur pas verstuurd naar het boekhoudpakket als de fiattering volledig is afgerond. Als je niet wil dat de factuur wordt doorgestuurd voordat de fiattering volledig is doorlopen, dan kan dit ingesteld worden in de administratie-instellingen, door de onderstaande optie aan te vinken:

 

  

Als de factuur afgekeurd en gewist is (afkeuren gebeurt in 2 stappen), dan zal deze in het boekhoudpakket geblokkeerd blijven en met een rode autorisatiestempel in het archief verschijnen zonder boekstuknummer.