Voorbeeld 1: Algemene 'catch all' regel

Met onderstaande fiatteringsregel kan je alle facturen de fiattering insturen:Voorbeeld 2: Volgorde van fiatteringsgebruikers

Met onderstaande fiatteringsregel zorg je ervoor dat Gebruiker C pas hoeft te fiattering als Gebruiker A óf Gebruiker B de facturen al heeft goedgekeurd: • De ALS regels zijn nog steeds gebaseerd op de 'catch-all' regel uit voorbeeld 1. Alle facturen gaan Fiatteren 1 in.
 • Hier krijgen Gebruikers A en B de factuur tegelijk te zien.
 • Omdat hier 'Of' ingesteld staat, zal zodra Gebruiker A óf B de factuur goedkeurt deze naar Fiatteren 2 gaan.
 • Pas op dit moment krijgt Gebruiker C de factuur te zien.
 • Fiatteren 3 is niet ingesteld, dus als Gebruiker C zijn fiat geeft is de factuur goedgekeurd.


Voorbeeld 2b: Variant met EN conditie

Met onderstaande fiatteringsregel zorg je ervoor dat Gebruiker A én Gebruiker B de factuur goedkeuren, alvorens Gebruiker C de factuur te zien krijgt: • Gebruiker A én B krijgen de factuur tegelijk te zien, maar de factuur gaat pas door als beiden hem goedkeuren.
 • Gecombineerd met de rest van de instelling in voorbeeld 2, zal pas hierna Gebruiker C de factuur zien
 • De En/Of heeft alleen invloed binnen een Fiatteren-X laag (een 'Of' in Fiatteren-1 beïnvloed Fiatteren-2 dus niet). Als er in de Fiatteren-X laag maar één gebruiker is aangevinkt maakt de En/Of dus niet uit.


Voorbeeld 3: Meerdere crediteuren in één fiatteringsregel

Met onderstaande fiatteringsregel zorg je ervoor dat een lijst crediteuren door een bepaalde fiatteur wordt nagekeken. • Vanwege de 'Of' achter de crediteuren, zal als een van deze crediteuren op de factuur wordt gekozen de factuur door Gebruiker A gefiatteerd moeten worden.
 • Dit is uiteraard ook met bijvoorbeeld grootboekrekeningen te doen. Hier kan je echter ook een bereik van grootboeknummers instellen door middel van operators (>, <, etc.)
 • Tip: wil je een crediteur weghalen, vervang hem dan door de laatste crediteur. Als je bij de één-na-laatste vervolgens NVT instelt, dan zal de laatste regel met de nu dubbele crediteur verdwijnen.


Voorbeeld 4: Lijst met crediteuren én boven bepaald bedrag

Met onderstaande fiatteringsregel zorg je ervoor dat bepaalde crediteuren worden gefiatteerd als de factuur óók boven een bepaald bedrag is: • Let vooral op de positie van de 'En' en 'Of' tussen de regels:
  • Er staat steeds crediteur EN totaalbedrag - OF - crediteur EN totaalbedrag - OF - ....
  • Zou de instelling als volgt zijn: totaalbedrag >= 1000 EN crediteur A OF crediteur B OF crediteur C, dan zou de voorwaarde totaalbedrag alleen voor crediteur A gelden.


Voorbeeld 5: regels combineren

Je wilt een lijst met crediteuren laten fiatteren door een gebruiker, maar zodra het totaalbedrag boven een grens is, moet er nog een tweede fiatteur naar kijken.


Er wordt altijd één regel gekozen. Je kunt ze niet echt combineren, maar je kunt regels met overlappende logica instellen.


Bovenstaande logica is te bouwen door 2 fiatteringsregels in te stellen:
 • Dit is een combinatie van voorbeeld 3 en voorbeeld 4 (zie ook voorbeeld 2 voor gebruikerslogica).
 • Zorg dat de regel in de bovenste afbeelding in de lijst hoger staat dan de regel in de onderste afbeelding
  • Er zal één fiatteringsregel gepakt worden, dit is de onderste fiatteringsregel in de lijst met fiatteringsregels.
  • Om de volgorde te corrigeren is drag & drop mogelijk in de lijst met regels.
 • Wat er nu gebeurt:
  1. Indien de crediteur wordt gevonden, dan voldoet regel 1.
  2. Indien het totaalbedrag óók klopt, dan voldoet regel 2 ook. Als regel 2 lager in het lijstje staat, dan geldt die.
  3. Voldoet regel 2 niet, dan zal uit de DAN van regel 1 alleen Gebruiker A hoeven te fiatteren.
  4. Voldoet regel 2 wel (regel 1 wordt dan genegeerd), dan staat in de DAN nog steeds eerst gebruiker A, maar daarna komt ook Gebruiker B.
 • Dit is óók te combineren met de algemene regel uit voorbeeld 1. Die geldt voor alle facturen. Als die in de lijst met fiatteringsregels bovenaan staat, dan wordt hij altijd gepakt als geen van de overige regels voldoet.