Bij het aanmaken van een nieuwe debiteur of crediteur wordt het eerste vrije nummer voorgesteld in de beschikbare reeks. Bij het toekennen van nummers voor crediteuren wordt er wel rekening gehouden met nummers die al voor debiteuren zijn gebruikt (en visa versa). Er worden dus geen dubbele nummers uitgegeven. Als er gaten voorkomen in de nummerreeks, dan worden deze als eerste opgevuld. Dus als nummer 100 is toegekend aan een relatie en de volgende die is gebruikt is nummer 130, dan wordt voor een nieuwe relatie nummer 101 voorgesteld als nummer.


Als debiteuren of crediteuren zijn gedeactiveerd, dan worden deze nummers niet opnieuw gebruikt. Let ook op dat als je relaties verwijdert in het boekhoudpakket deze in DizzyData niet verwijderd worden!


Debiteuren- en crediteurenmaskers

Om enige structuur aan te brengen in de nummering van de debiteuren en crediteuren (en er dus voor te zorgen dat deze nummerreeksen niet door elkaar lopen) is het in DizzyData mogelijk om gebruik te maken van debiteuren- en crediteurenmaskers. Dit kun je instellen in de administratie-instellingen in het beheer (zie onderstaande afbeelding).Door het debiteuren- en/of crediteurenmasker in te stellen kun je dus sturen welke nummers aangemaakt zullen worden. Er zijn een aantal mogelijke waarden die je kunt gebruiken in de maskers:

  • Letters: Door bijvoorbeeld de codes voor een crediteur te beginnen met een C zal iedere nieuwe crediteur die wordt aangemaakt met een C beginnen. 
  • Cijfers: Door het masker te laten beginnen met een cijfer zal iedere code die voorgesteld wordt altijd met dat cijfer beginnen.
  • Leestekens: Het is mogelijk om leestekens te gebruiken in het masker. 
  • [0-9]: Dit mag iedere waarde tussen 0 en 9 zijn. De 0 en 9 mogen ook ieder ander cijfer zijn, zoals bijvoorbeeld [1-5].


Als je meer wilt weten over het instellen van maskers, dan kun er je hier meer informatie over lezen.