Om te voorkomen dat de nummering van je debiteuren en crediteuren door elkaar loopt kun je gebruikmaken van maskers. Het werken met maskers is niet verplicht, maar wel aan te raden. De maskers kun je instellen bij het onderhoud van de administratie in Beheer. Met een masker kun je de nummering van een debiteur of crediteur forceren en worden nummers die hier niet aan voldoen geweigerd.Opbouw van het masker

Een masker kan op verschillende manieren worden samengesteld. Een code kan volledig numeriek zijn of beginnen met een lette, dit is wel afhankelijk van of het boekhoudpakket dit ondersteunt. Ook aan de lengte van de codes kan een beperking worden opgelegd. In de maskers worden verschillende coderingen gebruikt.


Getallenreeks:

  • [0-9]: Alle getallen tussen 0 en 9 zijn toegestaan
  • [1-2]: Alleen 1 of 2 mag worden gebruikt
  • [1-5]: Alle getallen tussen 1 en 5 zijn toegestaan. De overige getallen worden afgekeurd
  • [6-9]: Alle getallen tussen 6 en 9 zijn toegestaan. De overige getallen worden afgekeurd


Bij numerieke codes wordt bij het aanmaken de code voorgesteld en DizzyData nummert door op basis van het gekozen masker. Het aantal keer dat de bovenstaande combinatie voorkomt bepaald meteen de lengte die een code mag / moet hebben. 2[0-9][0-9][0-9] betekent dus dat de code moet liggen tussen 2000 en 2999. Beginnen met een ander getal dan 2 of langer of korter is niet toegestaan.

 

Letters in combinatie met cijfers:

  • Het kan handig zijn om alle crediteuren met een C (en debiteuren met een D) te laten beginnen en vervolgens nummers. Op deze manier is er altijd een duidelijk onderscheid tussen debiteuren en crediteuren. Als de rest van de code numeriek is, dan wordt er doorgenummerd en DizzyData stelt dan een code voor als je een nieuwe relatie aanmaakt.


Het aantal keer dat de bovenstaande combinatie voorkomt bepaald meteen de lengte die een code mag / moet hebben. C[0-9][0-9][0-9] betekent dus dat de code moet liggen tussen C000 en C999. Beginnen met een ander getal dan 2 of langer of korter is niet toegestaan.


Voorbeelden

  • 2[0-9][0-9][0-9]: Alle codes van 2000 t/m 2999 zijn mogelijk en doornummeren werkt
  • [1-3][1-9][1-9]: Codes 111 tot 399 zijn mogelijk. Er kunnen in dit voorbeeld geen codes met een 0 voorkomen, zoals 100 of 190. Doornummeren werkt.