Met het tabblad Boekingsregels kun je een aantal instellingen vast instellen voor de betreffende debiteur of crediteur. Deze regels worden toegepast op de boeking als de betreffende relatie wordt herkend. Als je in je boekhoudpakket regels hebt ingesteld, dan worden deze gesynchroniseerd met DizzyData en ook daar beschikbaar zijn. Deze boekingsregels verschillen per boekhoudpakket.


 

Periode gebaseerd op:

Bij de instelling voor het bepalen van de boekingsperiode zijn 3 mogelijkheden:

 • Factuurdatum - De periode wordt gebaseerd op factuurdatum
 • Factuurdatum Plus - De periode wordt gebaseerd op de factuurdatum plus een aantal dagen, maanden of periodes
 • Factuurdatum Min - De periode wordt gebaseerd op de factuurdatum min een aantal dagen, maanden of periodes

 

Betalingstermijn:

Het betalingstermijn bepaalt de vervaldatum van een boeking, dit veld kan een selectie zijn van keuzes uit het boekhoudpakket (Exact Online, AFAS, UNIT4) of een tekstveld waarin je een aantal dagen in kan vullen (Twinfield, Cash, UBL).

Dit veld kan bij het aanmaken van een relatie automatisch ingevuld worden als dit ingesteld staat in het Beheer onder de instellingen (Standaard betalingstermijn inkoop & Standaard betalingstermijn verkoop).

 

Automatisch betalen / Blokkeer automatisch betalen:

Voor verschillende boekhoudpakketten zijn er wat betreft het blokkeren van betalingen andere instellingen (wordt niet ondersteund bij UNIT4/Exact Online), dit om de communicatie met het betreffende pakket te vereenvoudigen.

Twinfield & AFAS: Automatisch betalen - Boekingen onder de relatie worden automatisch in de betaalronde gezet.

Cash: Blokkeer automatisch betalen - Boekingen onder de relatie worden geblokkeerd voor de betaling.

 

Standaard valuta:

De standaard valuta geeft aan welke valuta als suggestie gegeven zal worden op boekingen onder deze relatie.


Standaard totaalbedrag:

Als alle facturen van een crediteur altijd hetzelfde bedrag hebben, dan kan deze hier worden ingevuld. Herkende bedragen worden dan genegeerd. 

 

Omschrijving:

Dit is de standaardomschrijving die aan de kopregel van een boeking wordt meegegeven. Hier kan gebruik worden gemaakt van templates (of combinaties hiervan) om de omschrijving te bepalen. Mogelijke waarden voor het templates zijn:

 • [factuurnummer]
 • [factuurdatum]
 • [factuurmaand]
 • [relatiecode]
 • [relatie]
 • [periode]


Verzamelrekening:

Dit is de debiteuren- of crediteurenrekening zoals deze in de boekhouding bekend is. Dit is een verplicht veld en zal worden overgenomen uit de administratie-instellingen als deze ingevuld is.

 

Grootboekregel

 • Grootboek rekening: Hier kun je de tegenrekening invoeren waar de boeking op gemaakt moet worden
 • Omschrijving: Dit is de omschrijving die op de subregels van een boeking worden geplaatst. Net als in de kopregel kan ook hier gebruik gemaakt worden van templates. De templates die gebuikt kunnen worden zijn:
  • [factuurnummer]
  • [factuurdatum]
  • [factuurmaand]
  • [relatiecode]
  • [relatie]
  • [periode]
  • [kopomschrijving]; Dit is een dynamische kopie van de kopomschrijving. Alles wat je in de kopomschrijving invult zal worden overgenomen op de regels. Ongeacht of dit een masker is of gewone tekst.
 • Kostenplaats: De kostenplaats waarop geboekt moet worden. De beschikbaarheid van dit veld is afhankelijk van de administratie instellingen en het gekoppelde boekhoudpakket. Hier kan worden aangezet dat er gebruik gemaakt wordt van kostenplaatsen in de administratie. Of het veld wel of niet in te stellen is hangt af van de instellingen van de grootboekrekening in het boekhoudpakket.
 • Kostendragers: De kostendrager waarop geboekt moet worden. De beschikbaarheid van dit veld is afhankelijk van de administratie instellingen en het gekoppelde boekhoudpakket. Hier kan worden aangezet dat er gebruik gemaakt wordt van kostendragers in de administratie. Of het veld wel of niet in te stellen is hangt af van de instellingen van de grootboekrekening in het boekhoudpakket.
 • Project: Het project waarop geboekt moet worden. De beschikbaarheid van dit veld is afhankelijk van de administratie instellingen en het gekoppelde boekhoudpakket. Hier kan worden aangezet dat er gebruik gemaakt wordt van projecten in de administratie. Of het veld wel of niet in te stellen is hangt af van de instellingen van de grootboekrekening in het boekhoudpakket.
 • BTW: De BTW code die op de boeking moet worden toegepast.