DizzyData synchroniseert de debiteuren en crediteuren met het boekhoudpakket zodra nieuwe facturen worden ontvangen. Dit wordt niet gedaan als dit in de afgelopen 30 minuten al een keer is uitgevoerd. Indien gewenst kan dit ook geforceerd worden uitgevoerd door een supergebruiker door in Beheer bij de administraties de synchroniseerknop te gebruiken.Als in het boekingsscherm een nieuwe debiteur of crediteur wordt aangemaakt of een bestaande wordt gewijzigd, dan wordt dit op het moment van opslaan direct naar het boekhoudpakket gestuurd. 


Relaties in AFAS

In AFAS worden alle relaties opgeslagen in CRM met hieraan gekoppeld de debiteur of crediteur. DizzyData importeert niet de CRM gegevens maar alleen de debiteuren en crediteuren met daaraan gekoppeld het CRM nummer/organisatiecode. 

Deze keuze is om twee redenen gemaakt:

  1. De hoeveelheid data die opgehaald moet worden is anders onnodig groot.
  2. DizzyData hoort geen toegang te hebben tot de gegevens in CRM.


Als er een nieuwe relatie wordt aangemaakt, dan is de organisatiecode (nog) niet bekend en wordt de relatie onder het gekozen debiteuren- of crediteurennummer aangemaakt. Om ervoor te zorgen dat er geen conflict komt tussen de nieuwe en bestaande relaties in CRM moet het standaard masker voor de nummering in CRM afwijken van de nummering van de debiteuren en crediteuren. Op deze manier blijven die nummers vrij in CRM voor het aanmaken vanuit DizzyData. Als bijvoorbeeld in CRM wordt gewerkt met nummers 10.000 en hoger, dan kan vanuit DizzyData bijvoorbeeld voor crediteuren de nummers in de reeks vanaf 2.000 en de debiteuren in de reeks vanaf 1.000 worden gebruikt. De relaties in CRM worden dan aangemaakt in de reeks 1.000 en 2.000. Dit principe is dus alleen van toepassing op nieuwe relaties die vanuit DizzyData worden aangemaakt. Bij de bestaande relaties (en de in AFAS aangemaakte relaties) worden de bestaande organisaiecodes gebruikt.


In AFAS kan een relatie zowel debiteur als crediteur zijn. Hoewel dit in DizzyData gescheiden is wordt dit automatisch gecontroleerd en correct opgeslagen. Tijdens het werken met DizzyData merk je dit dus niet.


Een relatie in AFAS kan een organisatie of een persoon zijn. DizzyData zal met dit onderscheidt achter de schermen rekening houden, maar nieuwe relaties die vanuit DizzyData worden aangemaakt zullen altijd een organisatie zijn.