Er zijn een aantal verschillen in de terminologie van factuurnummer, factuurdatum, boekstuknummer en boekstukdatum tussen DizzyData en AFAS. Daarom bevat deze pagina een korte uitleg.

 

Factuurnummer/boekstuknummer

 • De betekenis van factuurnummer en boekstuknummer is in AFAS omgekeerd ten opzichte van DizzyData. Wel noemt AFAS het boekstuknummer tegenwoordig 'factuurnummer crediteur'.
  • Wat DizzyData het factuurnummer noemt is het nummer op de factuur. Dit wordt in AFAS boekstuknummer of factuurnummer crediteur genoemd.
  • Wat AFAS het factuurnummer noemt is het volgnummer in AFAS en wordt automatisch gegenereerd. DizzyData noemt dit het boekstuknummer.

 

Boekstukdatum/Boekingsdatum

 • De datum op de factuur:
  • DizzyData noemt dit factuurdatum of gewoon datum.
  • AFAS noemt dit de boekstukdatum.
 • De datum van het boeken:
  • DizzyData noemt dit de boekstukdatum.
  • Deze datum wordt niet verzonden naar AFAS en staat enkel op de stempel op de factuur in het archief.
 • De boekingsdatum:
  • Dit is de datum waarop de factuur betrekking heeft.
  • In feite wordt deze datum als een periode gebruikt.
  • Deze datum kan in de Viewers in het veld 'Datum boeking' worden ingevuld.
 • De periode:
  • De periode wordt in AFAS door de boekingsdatum bepaald.
  • De periode is bij een nieuwe boeking niet aan te passen (dit is in AFAS ook een tweede actie, welke eerst op de boekingslayout moet worden aangezet), daarom is het veld in DizzyData niet beschikbaar.

 

Afletteren in AFAS

Het automatisch afletteren gebruikt hoofdzakelijk het eigen factuurnummer, dus wat DizzyData het boekstuknummer noemt. Dit is op een bankafschrift alleen bekend als de betaling met een betaalopdracht vanuit AFAS is gemaakt op basis van een boeking. Het klopt dus dat het factuurnummer (in AFAS terminologie) dat DizzyData genereert niet overeenkomt met het factuurnummer dat crediteuren op de factuur zetten. Dit is ook zo als de boeking direct in AFAS wordt gemaakt. Als de boeking uit DizzyData komt en deze daarna vanuit AFAS wordt betaald zal het afletteren ook gewoon optimaal werken. De verschillen in definitie hebben dus geen invloed op de werking van het automatisch afletteren.

 

Extra informatie: