Met de functie 'Sla sorteerscherm over' kan je facturen direct in de inkoop- of verkoopviewer laten plaatsen. Deze functie kan worden aangezet in het Beheer bij Administraties, open de desbetreffende administratie waar je het wilt instellen en scroll naar het kopje 'Geavanceerde instellingen'. Daar vind je de optie 'Sla sorteerscherm over'.Voor de facturen die het sorteerscherm overslaan geldt:

 • De datum moet zijn herkend.
 • Documenten die uit 1 pagina bestaan zullen direct gesorteerd worden.
 • Facturen die door een crediteur zelf worden ingestuurd worden als 1 factuur geboekt.
 • De crediteur is gevonden en bij de betreffende crediteur is door middel van de optie 'Facturen bestaan uit 1 pagina' aangegeven dat er nooit facturen van meerdere pagina's zijn. Door deze optie mag de pagina in een bestand met meerdere facturen ingestuurd zijn.
  Facturen één pagina
 • De factuur is als verkoopfactuur herkend en de optie 'Verkoopfacturen bestaan altijd uit een pagina' is geactiveerd (in het Beheer, bij de administratie). Met deze optie kan dus aangegeven worden dat alle verkoopfacturen van deze administratie altijd één pagina zijn (en mag het ingestuurde bestand meerdere facturen bevatten). Natuurlijk moeten ook de stamgegevens ingesteld staan in het beheer om facturen als verkoopfactuur te kunnen herkennen.

 

 • Het systeem vergelijkt bij bestanden met meerdere pagina's opeenvolgende pagina's om in te schatten of ze bij elkaar horen. Hiervoor worden gevonden stamgegevens en factuurnummers vergeleken. Een document kan dus ook zonder de bovenstaande punten in veel gevallen slim opgesplitst worden
 • Bij twijfel belanden pagina's alsnog in het sorteerscherm.
  • Bij het slim splitsen, wordt het verband tussen opeenvolgende pagina's gezocht. Een onduidelijke pagina kan er dus ook voor zorgen dat de pagina's ervoor en erna óók alsnog in het sorteerscherm belanden.

 

 Met de knop 'Terug naar sorteren' in de inkoop- en verkoopviewers kan een factuur worden teruggezet naar het sorteerscherm. Dit kan ook met facturen die het sorteerscherm in eerste instantie hebben overgeslagen (met uitzondering van UBL facturen).