Alle pagina’s komen in het sorteerscherm los van elkaar binnen. Dit is om het inscannen van grote hoeveelheden documenten ineens mogelijk te maken. De oudste pagina’s staan het meest links. Bij een bestand met meerdere pagina’s belandt pagina 1 het meest links. Met de knop  wordt de betreffende pagina onder de pagina links ervan geplakt.


Als je meerdere pagina’s die bij elkaar horen scant, scan deze dan in de volgorde waarin deze horen. Het is dan eenvoudiger om de facturen achter elkaar te plakken. Met de knoppen en  kan geknipt en geplakt worden. Deze knoppen worden gebruikt als de volgorde van pagina’s de vorige knop niet toestaat.

Een geknipte en geplakte pagina komt onder de pagina waar naartoe geplakt wordt. Klik direct op , dus niet eerst op de doel-pagina. Anders krijg je een foutmelding. Met de knop  kunnen samengevoegde pagina’s weer worden gesplitst.


In onderstaande afbeelding zie je hoe het knippen en plakken precies werkt.