Wij verlenen geen support voor scanners die zijn uitgegeven door de VvAA. Eerder konden personen die verbonden waren met de VvAA zich richten tot DizzyData wanneer er problemen waren met deze scanners. Tegenwoordig heeft de VvAA dit onder eigen beheer. Mocht je dus te maken hebben met problemen bij het gebruik van deze scanner, dan adviseren we je om hierover contact op te nemen met de VvAA.