Een archiefgebruiker is een gebruiker die gegevens mag insturen naar de administratie en daarnaast ook het archief mag raadplegen.Gebruikersgegevens

 • Gebruikersnaam - De inlognaam van de gebruiker.
 • Nieuwe wachtwoord - Het wachtwoord van de gebruiker.
 • Herhaal nieuwe wachtwoord - Bevestiging van het wachtwoord.
 • Voornaam - De voornaam.
 • Achternaam - De achternaam.
 • Taal - Stel hier de taal in, je kunt kiezen voor Nederlands, Nederlands (België) en Engels.
 • E-mailadres-1 - Het e-mailadres waar vanaf in gestuurd gaat worden. Indien dit er meerdere zijn kan met het plusje een extra mailadres worden toegevoegd.
 • Gebruikersorganisatie - Dit is de gebruikersorganisatie van je klant.
 • Gebruikersrol - Kies hier voor: Archief toegang.Gebruikersrechten

 • Gebruiker deactiveren - Door het vakje aan te vinken kan een gebruiker voor een periode niet inloggen. De start- en einddatum zijn hierachter in te vullen
 • Wachtwoord wijzigen forceren na - Het aantal dagen waarna de gebruiker geforceerd wordt om een nieuw wachtwoord te kiezen
 • Ontvangstbevestiging enkel bij foutmeldingen - Als deze optie aanstaan zal er alleen een ontvangstbevestiging worden verzonden als het document wordt afgekeurd
 • Geen ontvangstbevestiging na insturen - Als deze optie wordt aangezet zullen er helemaal geen ontvangstbevestigingen worden verstuurd.
 • Grootboek aanpassen tijdens fiatteren - De fiatteringsgebruiker mag de grootboekrekening, kostenplaatsen en projecten aanpassen. Let op dat deze optie ook in het onderhoud van de administratie aan moet staan. Let op: dit geldt alleen voor een fiatteringsgebruiker!


Na het opslaan van de gebruiker kan worden aangegeven in welke administratie(s) de gebruiker het recht heeft om gegevens in te zenden (of naartoe te slepen), en het archief mag raadplegen. Standaard heeft een gebruiker tot geen enkele administratie toegang na het aanmaken.