Een autorisatiegebruiker heeft dezelfde rechten als een een archiefgebruiker maar mag daarnaast ook facturen fiatteren. Autorisatiegebruikers hebben wel toegang tot het werkoverzicht, maar hebben alleen toegang tot het fiatteringsscherm en de uploadfunctie (slepen van documenten naar DizzyData). In het archief ziet de gebruiker alleen de facturen die hij of zij goedgekeurd heeft, tenzij de optie 'Alle facturen zien in archief' aan staat. Gebruikersgegevens

 • Gebruikersnaam - De inlognaam van de gebruiker.
 • Nieuwe wachtwoord - Het wachtwoord van de gebruiker.
 • Herhaal nieuwe wachtwoord - Bevestiging van het wachtwoord.
 • Voornaam - De voornaam.
 • Achternaam - De achternaam.
 • Taal - Stel hier de taal in, je kunt kiezen voor Nederlands, Nederlands (België) en Engels.
 • E-mailadres-1 - Het e-mailadres waar vanaf in gestuurd gaat worden. Indien dit er meerdere zijn kan met het plusje een extra mailadres worden toegevoegd.
 • Gebruikersorganisatie - Dit is de gebruikersorganisatie van je klant.
 • Gebruikersrol - Kies hier voor: Autorisatiegebruiker.
 • De gebruiker mag de vervaldatum wijzigen in autorisatie - Door deze optie aan te vinken kan de gebruiker de vervaldatum van een factuur aanpassen tijdens het fiatteren. Deze optie moet ook worden aangezet bij het onderhoud van de administratie.
 • Fiatteerder mag resterende fiatteringsstroom verwijderen - Geeft de fiatteerder de mogelijkheid om bij toewijzing van de factuur aan een andere fiatteerder, de resterende fiatteringsregels te verwijderen.Gebruikersrechten

 • Gebruiker deactiveren - Door het vakje aan te vinken kan een gebruiker voor een periode niet inloggen. De start- en einddatum zijn hierachter in te vullen.
 • Wachtwoord wijzigen forceren na - Het aantal dagen waarna de gebruiker geforceerd wordt om een nieuw wachtwoord te kiezen.
 • Dagelijks werkoverzicht email - Er wordt dagelijks een mail verstuurd met het overzicht van de facturen die de gebruiker nog moet goedkeuren.
 • Ontvangstbevestiging enkel bij foutmeldingen - Als deze optie aanstaan zal er alleen een ontvangstbevestiging worden verzonden als het document wordt afgekeurd.
 • Geen ontvangstbevestiging na insturen - Als deze optie wordt aangezet zullen er helemaal geen ontvangstbevestigingen worden verstuurd.
 • Grootboek aanpassen tijdens fiatteren- De fiatteringsgebruiker mag de grootboekrekening, kostenplaatsen en projecten aanpassen. Let op dat deze optie ook in het onderhoud van de administratie aan moet staan.


Na het opslaan van de gebruiker kan worden aangegeven in welke administratie(s) de gebruiker rechten heeft. Standaard heeft een gebruiker bij het net aanmaken tot geen enkele administratie toegang.