Bij het koppelen met een AFAS-omgeving kan de melding 'De GetConnector is niet gevonden' optreden.


Deze melding kan 2 redenen hebben:

  • De gebruiker waarmee gekoppeld wordt heeft geen connector-rechten.
  • De GetConnectoren zijn niet geïmporteerd in de betreffende AFAS-omgeving.


De gebruiker waarmee gekoppeld wordt heeft geen connector-rechten


Om de connector-rechten van de gebruiker te controleren ga je binnen AFAS naar het menu [Algemeen -> Beheer -> Autorisatietool] en open de gebruiker waar het om gaat op het tabblad 'Onderhoud gebruikers'. Kies vervolgens voor Applicaties en controleer of de optie connector aan staat.
De GetConnectoren zijn niet geïmporteerd in de betreffende AFAS omgeving


Om gegevens door te kunnen sturen naar AFAS (en de stamgegevens op te halen vanuit AFAS) zijn GetConnectoren nodig. Deze moeten worden geïmporteerd in AFAS. Dit kan via het menu [Algemeen -> Uitvoer -> Beheer -> GetConnector] en kies vervolgens voor de optie "Importeren". De meest recente versie van de GetConnectoren vind je hier.Op het volgende scherm kies je voor de optie 'map', vervolgens selecteer je de map waar je de meest recente GetConnectoren hebt geplaatst en kies je voor 'Voltooien' om het importeren te starten.


Na het importeren van de GetConnectoren zijn deze eenvoudig te controleren. Typ onder het veld 'Naam' 'DizzyData' om te filteren op de DizzyData-GetConnectoren. Markeer dan de regel 'DizzyData_administraties' en kies voor de optie 'Uitvoeren'.Log in op het volgende scherm met de gebruikersnaam en het wachtwoord van de gebruiker waarmee de koppeling is gemaakt. Als de rechten van de gebruiker in orde zijn en de GetConnectoren correct zijn geïmporteerd, dan zal er een resultaatvenster verschijnen met de de XML-code voor de gevonden administraties in deze omgeving.