Notificaties

 • Stuur kopie ontvangstbevestiging naar- Als er facturen per e-mail worden ingestuurd, wordt standaard een ontvangstbevestiging teruggestuurd. Deze instelling stuurt ook een kopie daarvan naar het ingevulde adres. Eventueel kunnen er meerdere e-mailadressen worden ingevuld, gescheiden door komma's. De kopie wordt ook verstuurd als de normale ontvangstbevestiging is uitgezet.
 • Stuur kopie ontvangstbevestiging enkel bij foutmeldingen -  De kopie uit bovenstaande instelling wordt enkel verstuurd als er een foutmelding in staat.
 • Stuur geen ontvangstbevestiging naar afzender- Stuur geen ontvangstbevestigingen meer naar de afzender na het insturen van facturen per e-mail. Deze functie blokkeert het voor de hele administratie. Een soortgelijke instelling bestaat ook op gebruikers als enkel bepaalde gebruikers geen ontvangstbevestiging meer willen.
 • Stuur ontvangstbevestiging enkel bij foutmeldingen - Stuur geen ontvangstbevestiging meer tenzij er een foutmelding is. Omdat deze instelling en 'Stuur geen ontvangstbevestiging naar afzender' elkaar uitsluiten, is slechts één van de twee aan te vinken.Geavanceerde instellingen

 • Sla sorteerscherm over - Wanneer DizzyData kan detecteren welke pagina's in een bestand samen een factuur vormen zal de factuur automatisch worden gesorteerd. Alle twijfelgevallen belanden alsnog in het sorteerscherm. 
 • Verkoopfacturen bestaan altijd uit een pagina - Als de verkoopfacturen altijd maar één pagina zijn, kunnen die met deze bevestiging direct gesorteerd worden (als dat niet vanzelf al goed gaat). Zelfs als er meerdere pagina's in het bestand zitten. Dit is puur een stukje extra informatie voor de functie 'Sla sorteerscherm over'. Zet deze functie dus niet aan als facturen soms toch meerdere pagina's hebben.
  Voor inkoopfacturen kan deze functie per crediteur worden ingesteld. Zodra 'Sla sorteerscherm over' aan staat is die instelling op de crediteurkaart te vinden.
 • Inkoopfacturen direct boeken - Automatisch boeken. Facturen die een sluitend voorstel hebben kunnen na het sorteren direct geboekt worden. Deze functie moet per crediteur worden aangezet. Met het aanzetten van deze functie wordt die instelling op de crediteurkaart geactiveerd. Daar kan ook eventueel nog een maximum bedrag aan het automatisch boeken worden gekoppeld.
  Tip: Als gebruikersinstelling bestaat ook de Bulkviewer. Dit is te zien als een tussenstap naar het volledig automatisch boeken. Wat in de bulkviewer geboekt kan worden, kan eventueel ook automatisch geboekt worden.
 • Verkoopfacturen direct boeken - Als met bovenstaande optie het automatisch boeken is aangezet, kan met deze instelling voor alle verkoopfacturen het automatisch boeken worden aangezet. Hier hoeft dus niet per debiteur bevestigd te worden dat de facturen automatisch geboekt mogen worden.
 • Schakel controle op afzender uit - Normaal mogen alleen gemachtigde gebruikers en crediteuren waarvan het e-mailadres is geregistreerd documenten insturen naar een administratie. Deze functie schakelt deze controle uit. Dit betekent dat iedereen mag insturen naar de administratie.