Als je deze foutmelding krijgt, dan heeft dit te maken met de rechten van de gebruiker waarmee gekoppeld is. Deze heeft geen rechten op dimensietype crediteuren. Wij adviseren in dit geval om de rechten van de gebruiker in Twinfield aan te passen.