Deze foutmelding komt vanuit Exact Online. De 401-code houdt in dat de gebruiker die gebruikt wordt om mee te koppelen geen rechten heeft op de resource (bron). Wij vermoeden dat je per gebruiker rechten aan kunt zetten of in kunt trekken per resource in Exact Online. Bij resources kun je denken aan bijvoorbeeld grootboekrekeningen of betalingscondities.


Ons advies is om na te gaan of de gebruiker waarmee wordt gekoppeld wel de juiste rechten heeft in Exact Online.