Als deze foutmelding verschijnt dan komt dat omdat de verzamelrekening niet overeenkomt met wat er in het Beheer is ingevuld. Wij adviseren om in het beheer bij de administratie-instellingen te controleren of de verzamelrekening ingevuld staat en deze indien nodig aan te passen of in te vullen.