Dit duidt erop dat er iets mis is bij de relatie (debiteur/crediteur). Klik op het potloodje en bekijk of er een reden te zien is over wat er mis is. Dit wordt aangegeven met een nieuwe melding. Volg dit advies op en sla de relatie op. Als er niks te zien is na het klikken op het potloodje, dan zal de melding mogelijk verouderd zijn en dan kun je de boeking nogmaals aanbieden.


Het niet kunnen opslaan van de crediteur kan ook worden veroorzaakt door de naam. Deze kan te lang zijn (let hierbij ook op de naam van de begunstigde bij de bankgegevens). Daarnaast adviseren wij om het &-teken niet te gebruiken in de naam, net als andere bijzondere tekens zoals: ", <, >, *, +. Deze tekens kunnen namelijk voor problemen zorgen, waardoor relaties niet opgeslagen kunnen worden.