Als een factuur, crediteur of debiteur door het boekhoudpakket geweigerd wordt, geeft DizzyData deze foutmelding in de viewer weer. Bij Cash worden, om aan te geven welke data het probleem heeft, de rubrieknummers weergegeven.


Een lijst met mogelijke rubriek nummers:

Deze nummers zijn bij debiteuren en crediteuren ook in de Cash handleiding te vinden (achter de veld namen, zonder nul aan het begin).

 • Boekingen
  Sommige velden kunnen op de totaalregel, op detailregels en op btw-regels voorkomen, maar doen verder hetzelfde.
  • 0101 Debiteurcode/crediteurcode
  • 0201 Grootboekrekening
  • 0301 Periode
  • 0302 Factuur datum
  • 0306 Omschrijving
  • 0307 Bedrag (in centen)
  • 0309 Factuurnummer
  • 0310 Periode grootboek (vanuit DizzyData dezelfde waarde als 0301)
  • 0111 Betaaldagen (verschil factuurdatum en vervaldatum)
  • 0477 Betalingskenmerk (vanuit DizzyData is dit nogmaals het factuurnummer)
  • 0901 Dagboek
  • 0911 Kostenplaats
  • 1540 Bestandsnaam (van PDF-bestand)
 • Crediteuren
  • 0101 Crediteurcode
  • 0103 Naam
  • 0104 Contactpersoon
  • 0105 Adres
  • 0106 Fax-nummer
  • 0107 Postcode + plaats
  • 0108 Telefoon
  • 0110 Bank/IBAN
  • 0111 Betaaldagen/betalingstermijn
  • 0112 Eigenschappen (DizzyData voegt B toe voor blokkade betaling, of haalt deze weg)
  • 0116 BTW-nummer
  • 0120 E-mailadres
  • 0174 Standaard grootboekrekening (DizzyData synchroniseert het grootboek van regel 1 in tabblad 'Boekingsregels' met Cash)
  • 0350 BIC-code
  • 0358 Plaats bank
  • 0671 Website
  • 1321 Landcode
  • 1479 KvK-nummer
  • 1487 Geblokkeerd (N of leeg betekent niet geblokkeerd)
 • Debiteuren
  • 0101 Debiteurcode
  • 0103 Naam
  • 0105 Adres
  • 0106 Fax-nummer
  • 0107 Postcode + plaats
  • 0108 Telefoon
  • 0110 Bank/IBAN
  • 0111 Betaaldagen/betalingstermijn
  • 0116 BTW-nummer
  • 0120 E-mailadres
  • 0174 Standaard grootboekrekening (DizzyData verstuurt grootboek op regel 1 in tabblad 'Boekingsregels')
  • 0350 BIC-code
  • 0358 Plaats bank
  • 0671 Website
  • 1321 Landcode
  • 1479 KvK-nummer
  • 1487 Geblokkeerd (N of leeg betekent niet geblokkeerd)