In het boekingsscherm staat naast het veld vervaldatum de tekst 'Vervaldatum gebaseerd op factuurdatum!'. Wat betekent dit en moet ik hier iets aan doen?De reden waarom deze melding naar voren komt is omdat bij het onderhoud van de crediteur geen betalingstermijn ingesteld is. De vervaldatum van een factuur wordt primair berekend op basis van het aantal dagen die ingesteld staat als de betalingstermijn bij de instelling bij de crediteur. Als hier niets ingesteld staat zal worden gezocht op de factuur of er een vervaldatum vermeld staat. Is dit ook niet het geval, dan zal de vervaldatum gelijk worden gesteld aan de factuurdatum en wordt deze waarschuwing weergegeven.


Deze melding heeft geen gevolgen voor het maken van de boeking, maar kan wel invloed hebben in je boekhoudprogramma en dan met name bij het maken van betaalbestanden. Deze factuur zal dan worden meegenomen als er een betaal-run wordt gemaakt op basis van vervallen facturen. 

Om deze melding te onderdrukken kan bij de crediteur de betalingstermijn worden gekoppeld. De manier waarop dit wordt ingesteld is afhankelijk van het gekoppelde boekhoudprogramma.


De melding heeft wel invloed als je gebruikmaakt van de Bulkviewer en de instelling 'Boekingsscherm overslaan'. Omdat controle gewenst is zal automatisch boeken in deze gevallen geblokkeerd zijn. Om toch gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheden is het aan te raden de betaaltermijn te koppelen. Als er geen betalingstermijn is (bij bijvoorbeeld contantbonnen) zal de waarde 0 bij de betalingstermijn deze melding ook opheffen.