DizzyData synchroniseert de debiteuren en crediteuren met uw boekhoudpakket zodra nieuwe facturen per e-mail worden ontvangen. Dit wordt niet gedaan als dit in de afgelopen 30 minuten al een keer is uitgevoerd. Indien gewenst kan dit ook geforceerd worden uitgevoerd door een supergebruiker door in Beheer bij de administraties de knop  te gebruiken.

Als in het boekingsscherm een nieuwe debiteur of crediteur wordt aangemaakt of een bestaande wordt gewijzigd wordt dit op het moment van opslaan direct naar uw boekhoudpakket gestuurd. 

 

Relaties in Afas

 

In Afas worden alle relaties opgeslagen in CRM met hieraan gekoppeld de debiteur of crediteur. DizzyData importeert niet de CRM gegevens maar alleen de debiteuren en crediteuren met daaraan gekoppeld het CRM nummer. Deze keuze is om twee redenen gemaakt:

  • De hoeveelheid data die opgehaald moet worden is anders onnodig groot
  • DizzyData hoort geen toegang te hebben tot de gegevens in CRM

Als er een nieuwe relatie wordt aangemaakt is het CRM nummer (nog) niet bekend en zal de relatie onder het gekozen debiteuren- of crediteurennummer worden aangemaakt. Om er voor te zorgen dat er geen conflict komt tussen de nieuwe en bestaande relaties in CRM moet het standaard masker voor de nummering in CRM afwijken van de nummering van de debiteuren en crediteuren. Op deze manier blijven die nummers vrij in CRM voor het aanmaken vanuit DizzyData. Als bijvoorbeeld in CRM wordt gewerkt met nummers 10.000 en hoger dan kan vanuit DizzyData bijvoorbeeld voor crediteuren de nummers in de reeks vanaf 2.000 en de debiteuren in de reeks vanaf 1.000. De relaties in CRM zullen dan worden aangemaakt in de reeks 1.000 en 2.000.

Dit principe is dus alleen van toepassing op nieuwe relaties die vanuit DizzyData worden aangemaakt. Bij de bestaande relaties (en de in Afas aangemaakte relaties) zullen de bestaande CRM codes worden gebruikt.

 

In Afas kan een relatie zowel debiteur als crediteur zijn. Hoewel dit in DizzyData gescheiden is wordt dit automatisch gecontroleerd en correct opgeslagen. Tijdens het werken met DizzyData merkt u dit dus niet.

 

Een relatie in Afas kan een organisatie of een persoon zjin. DizzyData zal met dit onderscheidt achter de schermen rekening houden, maar nieuwe relaties die vanuit DizzyData worden aangemaakt zullen altijd een organisatie zijn.