Administratie instellingen

 • Masker voor crediteurcodes & Masker voor debiteurcodes  - Het masker waaraan de code van een nieuwe debiteur/crediteur moet voldoen.
  Deze instelling kan meestal leeggelaten worden, maar is erg handig om een bereik van codes te specificeren als de standaard suggestie niet goed is. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er vervuiling in de gebruikte codes is opgetreden.
  Zie ook de pagina Maskers op crediteur- en debiteurcode voor een uitgebreidere uitleg.
 • Dagboek inkoop & verkoop - De codes van het inkoop- en verkoopboek waar DizzyData naartoe moet boeken. Deze instelling is (behalve voor Cash) nodig om te kunnen boeken.
  Tip: De helpdesk kan instellen welke dagboeken bij nieuwe administraties worden gesuggereerd.
 • Verzamelrekening crediteuren & debiteuren - De debiteuren- en crediteurenrekening. Dit wordt de suggestie voor nieuwe relaties. Bij exact worden deze rekeningne ook gebruikt als er op de relatie geen verzamelrekening staat.
 • Administratie vrijgesteld van BTW - geef je aan dat DizzyData geen BTW moet herkennen. Herkenning op regelniveau gebeurt dan altijd inclusief BTW. Als jouw administratie geen BTW-codes kent, zal dit automatisch al gebeuren (Afas uitgezonderd, omdat codes enkel verborgen zijn).
 • Afas

  Als een Afas-administratie is gekoppeld verschijnt in het kader 'Afas instellingen' (Beheer -> Administratie) de instelling 'Afas omgeving vrijgesteld van BTW'. Hiermee geef je aan dat jouw hele Afas omgeving in Afas zelf vrijgesteld is van BTW. DizzyData kan dit namelijk niet zien, maar moet er met boeken wel rekening mee houden. De optie 'Administratie vrijgesteld van BTW' wordt automatisch ook geactiveerd.


  Als jouw Afas-omgeving niet is vrijgesteld, maar je een administratie wél wil vrijstellen, gebruik dan alleen 'Administratie vrijgesteld van BTW'. Hiermee kun je dus gemakkelijk BTW-vrij boeken als in jouw Afas-omgeving niet elke administratie vrijgesteld is van BTW. DizzyData zal automatisch op basis van de gekozen grootboekrekening de 0% code of geen BTW-code kiezen.

   

Instellingen boekingssuggesties

 • Standaard omschrijving inkoopboekingen & verkoopboekingen - De standaardomschrijving voor inkoopfacturen. Onze suggestie is [relatie]-[factuurnummer].
  Deze instelling wordt genegeerd zodra op een debiteur- of crediteurkaart een standaard omschrijving wordt ingesteld. Uiteraard is iedere boeking uiteindelijk ook handmatig nog aan te passen.
  • De volgende templates kunnen gebruikt worden (ook te zien door de muis boven de tekst 'Standaard omschrijving...' te houden.:
   • [relatie]
   • [relatiecode]
   • [factuurnummer]
   • [factuurdatum]
   • [factuurmaand]
   • [periode]
 • Wijzig regelomschrijving mee met kopomschrijving - De boeking heeft een omschrijving per regel en ook een hoofd- (kop-) omschrijving. Tenzij er op de crediteur- of debiteur specifieke regelomschrijvingen staan, is de regelomschrijving een kopie van de kopomschrijving. Standaard zal de regelomschrijving bij een boeking niet direct meer mee-veranderen met de kopomschrijving als die wordt aangepast. Met deze instelling wél.
  Tip: Als je op de crediteur- of debiteurkaart regelomschrijvingen instelt, dan is daar ook het template woord [kopomschrijving] beschikbaar. Die doet ongeveer hetzelfde als deze instelling, maar dan op de crediteurkaart.
 • Baseer periode verkoopfacturen op  - Stel in dat alle verkoopfacturen als periode suggestie een periode eerder of later dan de factuurdatum periode krijgen. (Aanvinken geeft meer velden).
  Voor inkoopfacturen is dit een instelling per crediteur, dus op de crediteurkaart te vinden.
 • Voeg boekingsrapport toe aan geboekte facturen - Voeg een extra pagina toe aan geboekte facturen (tegelijk met de stempel). Deze pagina bevat de gemaakte boeking en (indien van toepassing) de fiatteringsworkflow met genoeg ruimte voor notities. Deze functie moet aan staan op het moment van boeken. De pagina is ook zichtbaar in de facturen die vanuit het boekhoudpakket worden geopend.
 • Plaats ontvangstdatum document in stempel - Hiermee wordt de datum van insturen naar DizzyData ook in de stempel gezet.