Deze foutmelding komt vanuit Twinfield. Als je deze foutmelding krijgt, dan komt dat door de instellingen met betrekking tot de koppelingen op de balans- of winst & verliesrekeningen. De koppeling moet op 'niet afletterbaar' staan. Wij adviseren dus om in Twinfield naar deze instellingen te kijken. Zodra dit is aangepast kun je de boeking opnieuw verzenden naar Twinfield en zal het wel goed gaan.