25 juni 2019


Technische verbeteringen

Item AD6973 - HOTFIX: Een probleem opgelost met het verkrijgen van de BIC codes voor IBAN bij Unit4.

Item AD7108 - HOTFIX: We hebben de export voor bankrekeningen van relaties voor Unit4 gewijzigd om het bijwerken / verwijderen van bankrekeningen correct te ondersteunen.

Item AD1706 - BTW inclusief codes voor Exact Online leidt niet langer tot lege regels via relaties.

Item AD5435, FD98857 - In de autorisatie-instellingen kun je nu een project selecteren zonder de velden te legen tijdens het bewerken.

Item AD6813, FD93855 - We updaten nu de relaties in Exact Online met behoud van de relatietypes die ze hadden bij het importeren.

Item AD6898, AD6899 - OCR-manageruitzonderingen zijn opgelost.


Functionaliteiten

Item AD6862 - We hebben de manier veranderd waarop we gegevens voor Snelstart importeren voor efficiëntie en om ervoor te zorgen dat de instellingen op de regels worden gehandhaafd.

Item AD6387 - Voor Exact Online ondersteunen we nu betalingsvoorwaarden die de instelling 'na het einde van de maand' hebben.

Item AD6168 - We behandelen nu het matchen met de relaties als onderdeel van de upload in plaats van deze afzonderlijk te verwerken.

Item AD6780 - Het is nu mogelijk om klanten aan te maken / bij te werken / te verwijderen via de DizzyData Portal API als je je als supergebruiker authenticeert.

Item AD6701 - Het is nu mogelijk om administraties aan te maken / bij te werken / te verwijderen via de DizzyData Portal API als je je als supergebruiker authenticeert.12 juni 2019


Technische verbeteringen

Item AD5196, FD100090 - Alle problemen met de nachtelijke synchronisaties met externe systemen (Twinfield, Accountview, Exact, Cash, AFAS) zijn opgelost. 

Item AD6129, FD109747 - Het geselecteerde aantal facturen om te tonen in het archief wordt nu onthouden.

Item AD6677, FD112822 - Foutmeldingen die overeenkomen met de tabel vertaalde foutmeldingen krijgen nu de juiste parameters toegewezen.

Item AD6709 - AccountView bugs zijn opgelost:

  • Relatie exporteerde oneindig

  • Webservice manager gaf aan dat een lijst van facturen in autorisatie gereed voor export waren, waardoor vertragingen in feitelijk klaargemaakte facturen werden veroorzaakt

  • Oude facturen van 2016 veroorzaakten problemen in de export door missende boekingsjaren in Accountview

Item AD6733 - Verbeterde databasequery voor het controleren van dubbele facturen, veroorzaakte problemen voor verkoopfacturen

Item AD6769 - API-problemen voor de DizzyData-app zijn opgelost

Item AD6784 - Bugs opgelost voor Unit4:

  • Oplossing voor slechte parsing-adresgegevens

  • Logging toegevoegd voor succesvolle export van bankgegevens voor het vinden van gerapporteerde problemen met betrekking tot lege / dubbele bankuitvoer

  • Importeer alleen gegevens voor administraties als er een fiscaal jaar bestaat om problemen met het importeren te voorkomen

Item AD6794, FD112817 - Probleem opgelost waarbij gebruikers ‘--’ zagen voor hun taken in het werkoverzicht.

Item AD6865 - Kleine wijziging in de manier waarop we stamgegevens verwijderen voor Snelstart, oude methode veroorzaakte time-out uitzonderingen.

Item AD6625 - Het proces van documenten splitsen voor documenten die niet konden worden gesplitst is verbeterd: het is nu beter traceerbaar en 't bewaart het document 'in quarantaine' in de map met fouten.


Functionaliteiten

Item AD4630 - Uitgebreide ondersteuning voor Snelstart:

  • Leveranciers / klanten exporteren

  • Inkoop- en verkoopfacturen exporteren

  • Autorisatie

  • Kostenplaatsen

Let op! We bieden nog geen Snelstart koppeling aan aan klanten en zijn bezig om deze te ontwikkelen en te testen.

Item AD6012 - Bij het toevoegen van een relatie (leverancier / klant), wordt de BIC-code automatisch gegenereerd op basis van IBAN voor NL / BE IBAN's.

Item AD6727 - Voor UBL-administraties kunnen we nu relaties / grootboeken / kostenplaatsen importeren op basis van een standaardsjabloon, hierdoor kan een grote gegevensset veilig worden geïmporteerd door ondersteuning zolang de sjabloon wordt gehonoreerd.

Item AD6131 - EN / BE-vertaling voor handmatige uploadfouten.