Het Beheer is vooral bedoeld voor supergebruikers. Zij kunnen hier:

 

Andere gebruikers kunnen in het Beheer:

  • Hun eigen logingegevens aanpassen
  • E-mail adressen toevoegen waarvandaan ingestuurd kan worden

 

Optioneel kan een verwerkingsgebruiker ook de rechten krijgen om:

  • De fiattering in te richten (optie Autorisatieregels wijzigen op de gebruikersinstellingen)
    • Zo kan een ondernemer zijn eigen autorisatie inrichten
    • Een bijkomend effect is dat deze gebruiker ook een synchronisatie kan starten