Nadat een te fiatteren factuur is verwerkt in de viewer zal deze verschijnen ín het werkoverzicht van de gebruiker die de factuur moet goedkeuren. Het is mogelijk om 3 verschillende fiatteringsniveaus in te stellen. Afhankelijk van in welke fase een factuur zit zal deze bij een van de Fiat-opties worden getoond. Als voor een factuur is ingesteld dat er 3 fiatteringsniveaus zijn, dan zal de factuur in het werkoverzicht van de eerste fiatteur(s) worden getoond bij Fiat-1. Nadat deze de factuur heeft goedgekeurd zal de factuur naar de volgende fiatteur gaan en daar in de kolom Fiat-2 worden getoond. Voor een 3e fiatteur geldt hier hetzelfde: als de 2e fiatteur de factuur heeft goedgekeurd, dan zal deze bij de 3e fiatteur worden aangeboden en verschijnt de factuur bij deze persoon in de kolom Fiat-3.

 

 

Afhankelijk van het boekhoudpakket waarmee de administratie is gekoppeld kan de factuur al zijn doorgeboekt naar uw boekhouding en zal daar geblokkeerd zijn voor betaling. Bij Twinfield en AccountView zal dit het geval zijn, voor de overige boekhoudpakketten zal de factuur pas worden verstuurd naar het boekhoudpakket als de fiattering volledig is afgerond.

Als je niet wil dat de factuur wordt doorgestuurd voordat de fiattering volledig is doorlopen, dan kan dit ingesteld worden in de administratie-instellingen

 

  

Als de factuur afgekeurd en gewist is (afkeuren gebeurt in 2 stappen), dan zal deze in het boekhoudpakket geblokkeerd blijven en met een rode autorisatiestempel in het archief verschijnen.