16 april 2019


Technische verbeteringen

Item AD5449, AD5450, AD5451 - Verschillende vertalingen. 

Item AD5476 - BulkViewer voor UBL markeert facturen niet correct als overslaanbaar vanwege een missende IBAN.  

Item AD5478 - Als een journaalboeking maar één regel heeft, laat dan slechts één regel zien in BulkViewer.

Item AD5560, FD104074 - Foutmeldingsemail wordt niet altijd verstuurd.

Item AD5609, FD104991 - Problemen met relatienummering in AFAS

Item AD5226 - Foutenlog fixes in RM

Item AD5523 - Wijzig de ReceivedDocumentPages DELETES in UPDATE's.2 april 2019


Technische verbeteringen

Item AD4939 - Bulkviewer filter aantal nu correct.

Item AD5252 - Overslaan sorteerscherm slaat nu documenten goed over.

Item AD5169, FD85626 (niet opgelost) - Kostenplaatsen voor AFAS worden nu correct weergegeven in factuurautorisatie. Matching werkt nog niet goed voor dit bekende probleem. 

Item AD5320 - Unit4 relatie-update werkt nu zoals bedoeld. 

Item AD5020 - Ruimt OCR-manageruitzonderingen op en verbeter de Y22 / DD-herkenningsfunctionaliteit.

Item AD5148 - Wanneer het ImageMagick-proces mislukt, proberen we nu meer informatie te loggen.

Item AD5149 - Wanneer het Gembox-proces mislukt, proberen we nu meer informatie te loggen.

Item AD5206 - Voeg servicewaarschuwingen toe aan de AM-logboeken.

Item AD5318 - Corrigeer de mappenstructuur en corrigeer de Y22-herkenningsfunctionaliteit.

Item Logboekregistratie toegevoegd aan verschillende services om de zichtbaarheid van wat er met documenten gebeurt te verbeteren.