26 juni 2018


Technische verbeteringen

Item 245 - Het tijdstempel in de bevestigingmail van DizzyData gewijzigd in de juiste tijdzone.

Item 290 - Het verwijderen van gebruikers werkt nu voor alle gebruikers.

 

 

12 juni 2018


Functionaliteiten

PT-276 en PT-314 - We kunnen nu kostenplaatsen importeren vanuit Unit4 en exporteren met kostenplaatsen in de invoerregels.

PT-315 - We hebben bepaalde instellingen in de facturering verplaatst naar een configuratiebestand, een volgende stap naar het centraliseren van de instellingen / configuraties.

PT-273 en PT-295 - We kunnen nu kostendragers importeren vanuit Exact Online en ingaven exporteren met kostendragers in de invoerregels.

PT-222 - Bij de eerste implementatie van Unit4 beseften we niet hoe Unit4 met hun leveranciers- en klantcodes werkte. We moesten aanpassingen aanbrengen om ervoor te zorgen dat we ze konden ondersteunen.

PT-226 - Voor AFAS kunnen we nu verbinding maken met het endpoint 'https://soap.afas.online/profitservices/'. Om de gebruikte eindpunten te wijzigen, wijzigt u het externe systeem in facturering van 'https://profitweb.afasonline.nl/ProfitServices/' naar 'https://soap.afas.online/profitservices/'. Toegevoegd aan dit verbindt elk extern systeem nu met behulp van TLS 1.2.

PT-319 - Een laatste toevoeging aan de opslag van de relatienaam in een archief, waardoor de administratie kan worden gewijzigd zonder dat dit invloed heeft op het archief. Dit was nog niet geïmplementeerd uit de bulkviewer, wat betekent dat het archiveren van bestanden mogelijk lang heeft geduurd als u veel items hebt geboekt via de bulkviewer, zonder het archief te controleren.Technische verbeteringen

PT-306 - Er is een probleem opgetreden bij het laden van het archief voor relatienamen met specifieke tekens, nu is de query gewist om dit te voorkomen en om beveiligingsproblemen te voorkomen.