Als een debiteur of crediteur nog niet bestaat kan deze direct in DizzyData worden aangemaakt. Hiervoor klik je in het boekingsvoorstel op de knop  achter het veld crediteur (of debiteur). Deze functie kan per gebruiker worden uitgeschakeld en de knop zal dan ook niet beschikbaar zijn. De nieuwe crediteur / debiteur zal het eerste vrije nummer toegekend krijgen, maar deze mag worden gewijzigd (mits deze wel binnen het eventueel ingestelde masker past). De op de factuur herkende gegevens zullen worden voorgesteld om op te slaan bij deze nieuwe relatie. Als voor een reeds bestaande relatie op  wordt geklikt zullen de gegevens worden getoond die reeds bekend zijn. De in het geel getoonde gegevens zijn nog niet opgeslagen in de database en zijn als nieuwe gegevens herkend en / of opgehaald uit de database van de Kamer van Koophandel.

Het venster voor het aanmaken en onderhouden van crediteuren kan afhankelijk van het boekhoudprogramma kleine verschillen vertonen, maar zal in grote lijnen gelijk zijn aan zoals hier wordt beschreven.

 

 

  • Crediteurencode: De code van de crediteur wordt voorgesteld als de eerst beschikbare code (die binnen het eventueel ingestelde masker past). Deze mag worden overschreven met een eigen gekozen code. Binnen DizzyData mogen de codes van de relaties zowel uit cijfers als letters bestaan, of een combinatie hiervan. Let er echter wel op dat niet alle boekhoudprogramma's dit accepteren. Controleer dit eerst voordat je relaties aanmaakt met letters in de code. DizzyData zal de eerst volgende beschikbare code voorstellen bij het aanmaken van een nieuwe relatie. Dit kan echter alleen werken bij numerieke codes. Als je wilt werken met een code met zowel numerieke als alfanumerieke karakters, dan zal het wel nodig zijn een masker in te stellen in de administratie instellingen. Een masker zoals bijvoorbeeld C2[0-9][0-9][0-9] zal een crediteurencode opleveren tussen C2000 en C2999. Andere nummers zullen niet worden geaccepteerd als crediteurencode.

  • Bedrijfsnaam: De naam van de debiteur of crediteur.

  • Landcode: Hier vul je de landcode in behorende bij deze relatie. Het is wel belangrijk dat de juiste landcode wordt gekozen. De controle op de geldigheid van de IBAN is hier ook in verwerkt.

  • KvK nummer: Het KvK nummer van de relatie

  • BTW nummer: Het BTW nummer van de relatie

  • IBAN/Bankrekening: Het IBAN nummer van de relatie

 

Naast de basisgegevens zijn er nog 3 tabbladen met gegevens die ingesteld kunnen worden voor de crediteuren:

 

Als de gegevens van de debiteur of crediteur worden opgeslagen zullen deze direct naar het boekhoudpakket worden gestuurd. Daarnaast zal er bij nieuwe relaties een vergelijking worden gedaan met de overige facturen die in de viewer staan. Als facturen van dezelfde debiteur of crediteur worden gevonden zullen deze ook meteen worden gekoppeld aan deze relatie.

 

Rechten van de gebruiker op debiteur/crediteur instellingen 

Het is mogelijk gebruikers bepaalde rechten te ontnemen. Dit kan in het Beheer, bij de gebruiker, gedaan worden.

  • Betalingsgegevens wijzigen: Als dit uit staat zijn de bankgegevens (bankrekeningnummer, betaaltype etc.) op een crediteur niet aan te passen.

  • Gebruiker mag geen relaties wijzigen of aanmaken: De gebruiker mag geen debiteuren of crediteuren wijzigen of aanmaken. Wel kunnen bij bestaande relaties de gegevens ingezien worden. De gebruiker kan bij boekingen enkel bestaande relaties kiezen.