Het niet kunnen opslaan van de crediteur wordt meestal veroorzaakt door de naam. Deze kan te lang zijn (let hierbij ook op de naam van de begunstigde bij de bankgegevens). Daarnaast adviseren wij om het &-teken niet te gebruiken in de naam, net als andere bijzondere tekens zoals: ", <, >, *, +. Deze tekens kunnen namelijk voor problemen zorgen, waardoor relaties niet opgeslagen kunnen worden.