Om te voorkomen dat de nummering van je debiteuren en crediteuren door elkaar loopt kun je gebruikmaken van maskers. Het werken met maskers niet niet verplicht, maar wel aan te raden. 

De maskers kun je instellen bij het onderhoud van de administratie in Beheer. Met een masker kun je de nummering van een debiteur of crediteur forceren en zullen nummers die hier niet aan voldoen worden geweigerd.

 

Makser

 

Opbouw van het masker

Een masker kan op verschillende manieren worden samengesteld. Een code kan volledig numeriek zijn of beginnen met een letter. Ook aan de lengte van de codes kan een beperking worden opgelegd. In de maskers worden verschillende coderingen gebruikt:

 • Getallenreeks:
  • [0-9]: Alle getallen tussen 0 en 9 zjin toegestaan
  • [1-2]: Alleen 1 of 2 mag worden gebruikt
  • [1-5]: Alle getallen tussen 1 en 5 zijn toegestaan. De overige getallen worden afgekeurd
  • [6-9]: Alle getallen tussen 6 en 9 zijn toegestaan. De overige getallen worden afgekeurd
  • ......

Bij numerieke codes zal bij het aanmaken de code worden voorgesteld en zal DizzyData doornummeren op basis van het gekozen masker. Het aantal keer dat de bovenstaande combinatie voorkomt bepaald meteen de lengte die een code mag / moet hebben. 2[0-9][0-9][0-9] betekent dus dat de code moet liggen tussen 2000 en 2999. Beginnen met een ander getal dan 2 of langer of korter is niet toegestaan.

 

 • Letters in combinatie met cijfers:
  • Het kan handig zijn om alle crediteuren met een C (en debiteuren met een D) te laten beginnen en vervolgens nummers. Op deze manier is er altijd een duidelijk onderscheid tussen debiteuren en crediteuren. Als de rest van de code numeriek is zal er worden doorgenummerd en zal DizzyData een code voorstellen als je een nieuwe relatie aanmaakt.

Het aantal keer dat de bovenstaande combinatie voorkomt bepaald meteen de lengte die een code mag / moet hebben. C[0-9][0-9][0-9] betekent dus dat de code moet liggen tussen C000 en C999. beginnen met een ander getal dan 2 of langer of korter is niet toegestaan.Voorbeelden

 • 2[0-9][0-9][0-9]: Alle codes van 2000 t/m 2999 zijn mogelijk en doornummeren werkt
 • [1-3][1-9][1-9]: Codes 111 tot 399 zijn mogelijk. Er kunnen in dit voorbeeld geen codes met een 0 voorkomen, zoals 100 of 190. Doornummeren werkt.