Een supergebruiker heeft dezelfde rechten die de verwerkingsgebruiker ook heeft en daarnaast ook toegang tot het beheer. Voor een supergebruikers kan optioneel de rechten worden ingeschakeld om facturen te fiatteren. De rechten van een supergebruiker kunnen voor een individuele gebruiker worden beperkt. Een supergebruiker kan in tegenstelling tot een verwerkingsgebruiker alleen een interne gebruiker zijn.Gebruikersgegevens

 • Gebruikersnaam - De inlognaam van de gebruiker
 • Nieuwe wachtwoord - Het wachtwoord van de gebruiker
 • Herhaal nieuwe wachtwoord - Bevestiging van het wachtwoord
 • Voornaam - De voornaam
 • Achternaam - De achternaam
 • Emailadres-1 - Het e-mailadres waar vanaf in gestuurd gaat worden. Indien dit er meerdere zijn kan met het plusje een extra mailadres worden toegevoegd
 • Gebruikersorganisatie - Dit is de gebruikersorganisatie van uw eigen organisatie. Dit is dan ook hetzelfde als u invult op het login scherm
 • Gebruikersrol - supergebruiker
 • Autorisatieregels wijzigen - Als deze optie aan staat mag de gebruiker de autorisatieregels in het beheer van de administratie aanpassen
 • Betalingsautorisatie - Het wel of niet mogen fiatteren van facturen
 • Vervaldatum aanpassen bij fiatteren - Door deze optie aan te vinken kan de gebruiker de vervaldatum van een factuur aanpassen tijdens het fiatteren. Deze optie moet ook worden aangezet bij het onderhoud van de administratie.
 • Fiatteerder mag resterende fiatteringsstroom verwijderen - Geeft de fiatteerder de mogelijkheid om bij toewijzing van de factuur aan een andere fiatteerder, de resterende fiatteringsregels te verwijderen. 
 • Betalingsgegevens wijzigen - Met deze optie aangevinkt mag de gebruiker de bankgegevens bij een relatie wijzigen.
 • Bulk viewer - Dit activeert de Bulkviewer waarmee snel reeds complete boekingen verstuurd kunnen worden.
 • Fiatteringsstroom aanpassen - Als deze optie aanstaat mag de gebruiker de resterende fiatteringsstroom aanpassen. Deze optie moet ook worden aangezet in het onderhoud van de administratie
 • Gebruiker mag geen relaties wijzigen of aanmaken - Met deze optie kan de mogelijkheid worden beperkt dat een gebruiker nieuwe relaties aanmaakt of bestaande relaties wijzigt
 • Gebruiker mag niet verwijderen in het archief - Deze optie voorkomt dat een gebruiker documenten vanuit het archief kan verwijderen


Gebruikersrechten

 • Gebruiker deactiveren - Door het vakje aan te vinken kan een gebruiker voor een periode niet inloggen. De start- en einddatum zijn hierachter in te vullen
 • Wachtwoord wijzigen forceren na - Het aantal dagen waarna de gebruiker geforceerd wordt om een nieuw wachtwoord te kiezen
 • Dagelijks werkoverzicht email - Er wordt dagelijks een mail verstuurd met het overzicht van de facturen die de gebruiker nog moet goedkeuren
 • Twinfield boekingen definitief - Als deze optie wordt aangezet zullen de boekingen in Twinfield niet als concept worden opgeslagen maar definitief worden gemaakt.
 • Ontvangstbevestiging enkel bij foutmeldingen - Als deze optie aanstaan zal er alleen een ontvangstbevestiging worden verzonden als het document wordt afgekeurd
 • Geen ontvangstbevestiging na insturen - Als deze optie wordt aangezet zullen er helemaal geen ontvangstbevestigingen worden verstuurd
 • Grootboek aanpassen tijdens fiatteren - De fiatteringsgebruiker mag de grootboekrekening, kostenplaatsen en projecten aanpassen. Let op dat deze optie ook in het onderhoud van de administratie aan moet staan

                                                                       

Na het opslaan van de gebruiker kan worden aangegeven in welke administratie(s) de gebruiker rechten heeft. Standaard heeft een gebruiker tot geen enkele administratie toegang na het aanmaken.