Bij het aanmaken van een nieuwe debiteur of crediteur zal het eerste vrije nummer worden voorgesteld in de beschikbare reeks. Bij het toekennen van nummers voor crediteuren zal er wel rekening worden gehouden met nummers die al voor debiteuren zijn gebruikt (en visa versa). Er zullen dus geen dubbele nummers worden uitgegeven. 

Als er gaten voorkomen in de nummerreeks zullen deze als eerste worden opgevuld. Dus als nummer 100 is toegekend aan een relatie en de volgende die is gebruikt is nummer 130 zal voor een nieuwe relatie nummer 101 worden voorgesteld als nummer.


Als debiteuren of crediteuren zijn gedeactiveerd, zullen deze nummers niet opnieuw worden gebruikt. Let ook op dat als je relaties verwijdert in het boekhoudprogramma deze in DizzyData niet verwijderd zullen worden. 


Debiteuren- en crediteurenmaskers

Om enige structuur aan te brengen in de nummering van de debiteuren en crediteuren (en er dus voor te zorgen dat deze nummer reeksen niet door elkaar lopen) is het in DizzyData mogelijk om gebruik te maken van debiteuren- en crediteurenmaskers. Dit kun je instellen in de administratie-instellingen in het beheer (zie onderstaande afbeelding).Door het debiteuren- en/of crediteurenmasker in te stellen kun je dus sturen welke nummers aangemaakt zullen worden. Er is een aantal mogelijke waarden die je kunt gebruiken in de maskers:

  • Letters: Door bijvoorbeeld de codes voor een crediteur te beginnen met een C zal iedere nieuwe crediteur die wordt aangemaakt met een C beginnen. 
  • Cijfers: Door het masker te laten beginnen met een cijfer zal iedere code die voorgesteld wordt altijd met dat cijfer beginnen.
  • Leestekens: Het is mogelijk om leestekens te gebruiken in het masker. 
  • [0-9]: Dit mag iedere waarde tussen 0 en 9 zijn. De 0 en 9 mogen ook ieder ander cijfer zijn, zoals bijvoorbeeld [1-5].


Uiteraard kunnen de bovenstaande maskerwaarden worden gecombineerd en achter elkaar worden geplakt. Als een crediteurennummer altijd met een 2 moet beginnen en niet groter dan 4 posities mag zijn, dan zou het masker dus worden: 2[0-9][0-9][0-9]. Dit geeft als mogelijke crediteurennummers 2000 - 2999. Een masker als C-2[0-9][0-9][0-9][0-9] geeft als resultaat C-20000 t/m C-29999.

Als je zelf een andere code wilt gebruiken voor een relatie moet deze wel voldoen aan het ingestelde masker. Bij een masker van 2[0-9][0-9][0-9] zal het dus niet mogelijk zijn om een crediteurennummer 4510 aan te maken.