DizzyData kent een indeling in 'klanten' en 'administraties'. Het begrip klant in DizzyData is als volgt te omschrijven:


Een klant is een 'verzamelmap' voor administraties en externe gebruikers.

 

De indeling van administraties onder een klant heeft twee belangrijke consequenties:

 • Visueel:
  • Op het dashboard zie je alle klanten.
  • Als je een klant kiest zie je in het werkoverzicht en archief de administraties onder die klant.
 • Voor de gebruikersindeling:
  • Een externe gebruiker kan alleen gemachtigd worden op administraties die onder dezelfde klant vallen als de gebruiker zelf.
  • Een verzendadres kan maar bij één gebruiker voorkomen. Als er vanaf één e-mailadres van een klant wordt ingestuurd op meerdere administraties moeten deze administraties, vanwege het vorige punt, dus onder dezelfde klant staan.

Ook kunnen in het sorteerscherm pagina's naar andere administraties onder dezelfde klant worden verplaatst.


Klanten bestaan alleen in DizzyData. Administraties zijn individueel met het boekhoudpakket gekoppeld. De klantadministratie-indeling heeft dus geen enkel verband met de indeling in het boekhoudpakket.


Voorbeeld:

Klant X heeft een holding X-holding en een B.V. X-BVUw klant wil zelf in het archief kunnen en inscannen.

 • In het beheer kun je direct bij 'Administraties' de eerste administratie (X-holding) aanmaken. Bovenaan staat een knop 'Nieuwe Klant'. Je noemt de nieuwe klant 'X'.
  Je hoeft dus niet eerst onder het menu 'Klant' in het beheer de nieuwe klant aan te maken. Dit menu gebruik je enkel als je de naam wilt wijzigen.
 • Bij de tweede administratie (X-BV) klik je niet op de knop 'Nieuwe klant' maar selecteer je in de drop-down achter 'Klant' de naam 'X'.
 • Als laatste maak je een nieuwe gebruiker aan. Hierbij staat ook de instelling gebruikersorganisatie. Voor interne gebruikers is dit dezelfde bedrijfsnaam waar je mee bent ingelogd. Alle overige namen zijn klanten. Je kiest hier de klant 'X'.
  De instelling 'gebruikersrol' kent, doordat er een klant is gekozen, de opties 'Verwerkingsgebruiker', 'Alleen-verzenden' en 'Archief toegang'. De klant wil in het archief kunnen, dus je kiest de rol 'Archief toegang'. Net als bij de andere rollen kan de klant automatisch ook insturen vanaf de bij deze klant ingestelde e-mailadressen.
 • Zodra een gebruiker op een van de administraties van X is gemachtigd, zal X op het dashboard staan. Vervolgens staan X-holding en X-BV in het werkoverzicht en archief (mits de klant op beide is gemachtigd).